25/2/14

Procés per contractar 38 Persones Aturades Ajuntament Sant Adrià.


COMENÇA EL PROCÉS PER CONTRACTAR 38 PERSONES ATURADES

¨      El proper mes de març l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs posarà en marxa la fase d’informació de diferents plans d’ocupació finançats per l’AMB, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament

¨      La selecció dels llocs de treball que no requereixen qualificació professional es farà mitjançant sorteig per tal de garantir la transparència del procés

Aquesta setmana la taula formada per tots els grups municipals i l’Associació d’Aturats de Sant Adrià acabarà de concretar els requisits dels diferents perfils dels nous plans d’ocupació que finança l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament. Estar en situació d’atur serà condició indispensable per a tots els llocs de treball i es donarà prioritat als ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià .
A través dels plans d’ocupació finançats per l’AMB es contractaran 16 persones per fer tasques de neteja de la via pública, desenvolupar funcions d’informació i sensibilització d’actituds cíviques.
Els plans finançats per la Diputació i l’Ajuntament oferiran 22 llocs de treball per portar a terme feines internes de l’organització municipal en les àrees on més es necessitin.
La selecció es farà mitjançant sorteig pels llocs de treball que no requereixin qualificació professional. Pel que fa a les places de més capacitació professional se seguirà el procediment convencional d’entrevistes i proves de coneixements tècnics si cal.
El procés d’informació als ciutadans i ciutadanes es posarà en marxa a principis del mes de març. Les persones interessades trobaran més informació al web municipal (www.sant-adria.net). També es poden adreçar al Servei de Suport Empresarial i al SIOL (Servei d’Informació i Orientació Laboral). Els dos serveis s’ubiquen a l’Edifici Besòs (pl. de Francesc Micheli i Jové, s/n. Tel. 93 4620625/28 74. L’horari: de 8 a 15 h.


Sant Adrià de Besòs, 24 de febrer de 2014

6/2/14

S.O.S RADIO LA MINA

No Somos muy de pedir.. pero ya no podemos hacer frente ni a la factura del teléfono, que son menos de 60 Euros mensuales.

Radio la Mina. Proyecto educativo y Emisora de Sant Adrià de Besòs solicita ayuda económica a empresas, comercios, entidades y personas a título individual que quieran y puedan colaborar para mantener y poder hacer frente a los gastos de funcionamiento del proyecto formativo, lúdico, educativo y de comunicación que desarrolla en el barrio de la Mina y para todo el Municipio desde el año 1984. Sabemos que son tiempos difíciles, pero creemos que entre todos con una mínima aportación podemos hacer que este proyecto continúe adelante por muchos años. El Nº de cuenta Para los que quieran y puedan colaborar es de
la Caixa: 2100 0711 34 0100404426 GRACIAS ADELANTADAS. SE RUEGA COMPARTIR LA INFORMACIÓN.